Tienenie káblov a vstupy

Kryt kábla môže byť uzemnený na jednom konci alebo na oboch koncoch kábla. Môžete použiť káblové zemniace svorky série 4920. Stínenie káblov sa môže dodávať ako hotový obal, na valcoch alebo ako flexibilná tieniaca rúrka. Prichádza buď v nepretržitých dĺžkach, na kotúči alebo rozrezaných na dĺžky.