Smernica EMC pre zariadenia

Smernica 2004/108 / ES obmedzuje elektromagnetické emisie zariadení a pevných zariadení, aby sa zabránilo rušeniu spôsobenému iným zariadením alebo pevnými zariadeniami alebo že môže byť ovplyvnené rušením.

Týka sa to elektrických spotrebičov a príslušenstva, ktoré obsahujú elektrické komponenty. Výrobca alebo dovozca musí vykonať postup interného auditu s cieľom posúdiť, či zariadenie spĺňa základné požiadavky platnej smernice.

Súčasná a budúca smernica

Smernica 2004/108 / ES

Súčasná smernica o EMC

Richtlijn 2014/30 / EÚ

19. apríla 2016 sa súčasná smernica o EMC zruší a nahradí smernica 2014/30 / EÚ

Holland Shielding Systems BV Holland Shielding Systems B.V. Holland Shielding Systems B.V.
Rated 4.8/5 based on 10 customer reviews
In stock
48.00 48.00 999999.00 EUR
48.00 48.00 999999.00 Quotation EUR
1 Holland Shielding Systems BV
Product description:

Holland Shielding Systems BV

Holland Shielding Systems B.V. Holland Shielding Systems BV Holland Shielding Systems BV

Worldwide leading manufacturer of EMC (electromagnetic compatibility), EMI (electromagnetic interference) and RFI(radiofrequency interference) shielding solutions. Our EMC/EMI specialists will work together with you from the design phase through final production.

Open: Monday-Friday 7am-12pm

Phone: +31(0)78-2049000

Fax: +31(0)78-2049008

Paypal, credit card, iDEAL, Cash, Wire transfer From €48
Jacobus Lipsweg 124, 3316BP, Dordrecht, ZH, NL
Rated 4.9/5 based on 346 customer reviews