FCC

DEFINÍCIA "Federálnej komisie pre komunikáciu - FCC

FCC znamená Federálnu komunikačnú komisiu.

Federálna komisia pre komunikáciu (FCC) je nezávislá vládna agentúra, ktorá upravuje medzištátnu a medzinárodnú komunikáciu prostredníctvom rozhlasu a televízie a káblov a satelitov. Federálna komunikačná komisia je agentúra vlády Spojených štátov, ktorá je vytvorená aktom Kongresu a je nezávislá od výkonných orgánov.


ROZŠÍRENIE "Federálnej komisie pre komunikáciu - FCC"

Akcie spoločnosti FCC sú pozorne sledované sledovateľmi akciového trhu, pretože majú vplyv na spoločnosti pozdĺž mnohých rôznych obchodných línií. Spoločnosť FCC prideľuje mobilné a bezdrôtové prístupy, reguluje fúzie a akvizície mediálnych spoločností, chráni práva duševného vlastníctva a upravuje štandardy obsahu a distribúcie pre všetky mediálne spoločnosti pôsobiace v Spojených štátoch.


Holland Shielding Systems BV a FCC

V roku 1979 boli zákonom stanovené limity elektromagnetických emisií zo všetkých digitálnych zariadení FCC v USA v reakcii na zvýšený počet digitálnych systémov, ktoré zasahovali do káblovej a rádiovej komunikácie. Testovacie metódy a limity boli založené na publikáciách CISPR, hoci podobné limity sa už uplatnili v niektorých častiach Európy. Odvtedy spoločnosť Holland Shielding Systems BV začala vyrábať tieniace materiály, aby získala zariadenie v rámci stanovených emisných požiadaviek a udržiavala ich v súlade s požiadavkami.

V polovici osemdesiatych rokov členské štáty Európskej únie prijali niekoľko smerníc "nového prístupu" s cieľom štandardizovať technické požiadavky na výrobky tak, aby sa nestali prekážkou obchodu v rámci ES. Jednou z nich bola smernica o EMC ( 89/336 / ES) a vzťahuje sa na všetky zariadenia umiestnené na trh alebo uvedené do prevádzky. Jeho rozsah sa vzťahuje na všetky prístroje "spôsobilé spôsobiť elektromagnetické rušenie alebo ktorých výkon je pravdepodobne ovplyvnený takýmto rušením".

Bolo to po prvýkrát, čo existovala právna požiadavka na imunitu, ako aj emisie na prístrojoch určených pre celú populáciu. A hoci môžu byť niektoré produkty spojené s dodatočnými nákladmi, aby im poskytli známu úroveň imunity, zvyšuje ich vnímanú kvalitu, pretože sú schopní spoločne existovať s prístrojmi v aktívnom prostredí EM v modernej dobe as menším počtom problémov.

Mnohé krajiny majú teraz podobné požiadavky na to, aby výrobky spĺňali určitú úroveň regulácie elektromagnetickej kompatibility (EMC).

Logo FCC
Logo FCC
Budova FCC
Budova FCC
Existuje právna požiadavka na imunitu, ako aj emisie na prístrojoch určených pre všeobecnú populáciu
Existuje právna požiadavka na imunitu, ako aj emisie na prístrojoch určených pre všeobecnú populáciu
Rozširovanie Federálnej komisie pre komunikácie Holland Shielding Systems BV Rozširovanie Federálnej komisie pre komunikácie Holland Shielding Systems B.V. Holland Shielding Systems B.V.
Rated 4.9/5 based on 9 customer reviews
In stock
48.00 48.00 999999.00 EUR
48.00 48.00 999999.00 Quotation EUR
1 Rozširovanie Federálnej komisie pre komunikácie Holland Shielding Systems BV
Product description:

Holland Shielding Systems BV

Holland Shielding Systems B.V. Holland Shielding Systems BV Holland Shielding Systems BV

Worldwide leading manufacturer of EMC (electromagnetic compatibility), EMI (electromagnetic interference) and RFI(radiofrequency interference) shielding solutions. Our EMC/EMI specialists will work together with you from the design phase through final production.

Open: Monday-Friday 7am-12pm

Phone: +31(0)78-2049000

Fax: +31(0)78-2049008

Paypal, credit card, iDEAL, Cash, Wire transfer From €48
Jacobus Lipsweg 124, 3316BP, Dordrecht, ZH, NL
Rated 4.9/5 based on 346 customer reviews

Ak chcete získať cenovú ponuku Do 24 hodín vyplňte nižšie uvedený formulár.

Part Number
* Poznámka: Červené bloky sú povinné